Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/1/a/allmedical/www/wp-content/themes/doctorial/inc/doctorial-woo.php on line 20

Notice: wp_woocommerce_session_1595d37dde44bd416b2153204d44c1fc cookie cannot be set - headers already sent by /home/1/a/allmedical/www/wp-content/themes/doctorial/inc/doctorial-woo.php on line 20 in /home/1/a/allmedical/www/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php on line 1055
vår månedlig hjelp – AllMedical AS er et nystiftet foretak som har til formål salg av medisinsk utstyr og andre proddukter som har naturlig tilknytning til helse.

Her viser at Life Horizon hjelper barna direkte via sine kontakter i India og Sierra Leone.

LifeHorizon – Freetown, Sierra Leone

LifeHorizon har engasjert seg i arbeidet med å hjelpe de foreldreløse barna i Sierra Leone. Vårt prosjekter er å støtte et barnehjem i Tombu sør for Freetown. Barnehjemmet har 26 foreldreløse barn og ungdommer. Noen av dem er barn fra borgerkrigen og resten, som er omtrent 16, er barn som har blitt forlatt på gaten.

Vi hjelper med husly, mat og klær, slik at de kan få muligheten til å føle seg trygge og få tid til å gå på skole. Alle får to måltider om dagen, hovedsakelig bestående av grønnsaker og ris. Hvert barns måltid koster 10 kroner – det er det budsjettet deres rekker til, men vi ønsker å bidra slik at barna i hvert fall to ganger i uken, kan få fisk eller kjøtt til grønnsakene. Til det trenger de vår støtt.

 

LifeHorizon – Freetown, Sierra Leone

LifeHorizon is engaged in work to help orphans i Sierra Leone. Our project is to support an orphanage in Tumbu south of Freetown. The orphanage has 26 children and young adults. Some of them are children left behind after the war, the rest, which is about 16, are children abandoned by their parents on the street.

We help with housing, food and clothes, so that they can feel the security needed to be able to go to school. Everyone gets two meal a day, manly consisting of vegetables and rice. Every child’s meal cost €1 – that is what their budget can support, but we want to contribute so that children at least twice a week can have fish or meat with their vegetables.  To that they need our support.

LifeHorizon – Agra, India

LifeHorizon har engasjert i å hjelpe gatebarn i India. Når du reiser i India vil du fort oppdage at mange barn med deres familier lever på gaten. Selv om skolegang i prinsippet er gratis for alle i India, er realiteten at mange av gatebarna ikke går på skolen.

Vi hjelper med skole, husly og mat for noen «tidligere» gatebarn i Agra. Barna nå er mellom 10 og 12 år og har aldri før gått på skole. De har mye å ta igjen, men deres motivasjon er stor selv om de er eldre enn de andre i klassen. Det har også vært til stor hjelp å få regelmessige måltider og tak over hodet. For oss er det enkle ting, men for dem har det vært en revolusjon i deres liv.

LifeHorizon – Agra, India

LifeHorizon is engaged to help the street children in India. When traveling to India you soon see the many children and their families living on the street. Even though school i supposed to be free for all in India, the reality is that many of the street children are not going to school.

We contribute schooling, shelter and food for some of the “former” street children i Agra. The children are now 10 to 12 years old, and as never gone to school. They have a lot of catching up to do, but they have the motivation even though they are much older than the other kids in their class. It has also been of much help to get regular meld every day and a roof over their heads. For us it is very basic things, but for them it has been a revolution in their lives.

0