En rekke kliniske studier pågår i flere land. Disse er ledet av anerkjente sykehus og leger, inkludert Karolinska Institutet og Hvidovre Hospital, med store panel bestående av mer enn 350 voksne og barn, de fleste med diagnosen cerebral parese (CP), muskel sklerose (MS), eller slag. Studioene som er gjennomført til nå viser delvis forbedring av spasmer, muskelavslapping, noes som gir smertelindring, bedre søvn i tillegg til forbedring av fysisk mestring som økt bevegelighet, balanse, hand/arm-funksjon, gange og bevegelighet – og dermed en forbedret livskvalitet.”

A number of clinical studies are ongoing in several countries, led by renown hospitals and doctors, including Karolinska Institutet and Hvidovre Hospital, on a large panel of more than 350 adults and children, most of which are diagnosed with cerebral palsy (CP), multiple sclerosis (MS) or stroke. The studies completed to date show in part improvements in spasticity, muscle relaxation, associated pain relief, sleep as well as physical abilities such as range-of-motion, balance, hand-arm functions, walking and mobility, and thus in overall quality of life

Read more..

0