AllMedical AS er et nystiftet foretak som har til formål salg av medisinsk utstyr og andre proddukter som har naturlig tilknytning til helse.

Våre kunder består av leger, alders – og sykehjem, apoteker samt private aktører.

All Medical AS er opptatt av å ta vår del av samfunnsansvaret. Det innebærer at 5 % av vårt overskudd går til barnehjem i India og Sierra Leone .

Medical Equipment, supplies, and Hospital Distributor Services, Cosmetic.

Daglig Leder & Styremedlem:

Anita Farzaneh

Anita har erfaring som entreprenør og mange års erfaring fra bransjen.

tlf:+47 900 63 677

Styremedlem:

 Mujeeb Jonchway

Mujeeb er lege med spesialisering innen allmennmedisin og har mange års erfaring som allmennpraktiserende lege i Sverige.

tlf: +46 727140646

Mujeeb@allmedical.no

Anahita Nikman
Anahita er utdannet sykepleier og har mange år erfaring med salg og markedsføring innen Legemiddel.
tlf: 91880748
Anahita@allmedical.no

Styreleder: 
Eystein Emberland 
Eystein har en MBA (Master of Business Administration) og mange års ledererfaring fra både privat og offentlig sektor.
tlf:+47 92248495
Eystein@allmedical.no

Chisom J. Vitus Omego
CJ har økonomi utdannelse med mange års erfaring som idrettscoach.
tlf:+47 47731224
Omego@allmedical.no